Liên hệ

THÔNG TIN

Thời gian làm việc?

Chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ khách hàng 24/7. Tuy nhiên để đảm bảo thời gian làm việc phù hợp cho nhân viên chúng tôi sẽ làm việc theo giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai - Thứ sáu 8am - 12am 1pm - 5pm
Thứ bảy Closed 1pm - 5pm
Sunday Closed Closed
0335.774.233
Hải Quân Logistics